Στα αριστερά και στο πρώτο πεδίο συμπληρώστε την πλήρη διεύθυνση σας (πχ Πλατεία Συντάγματος 14 Αθήνα Ελλάδα). Πατήστε “enter” ή κλικ στο κυκλάκι που βρίσκετε στα δεξιά.

[get-directions latlng=”41.083527, 23.529647″]